2017/2.Dönem SMMM Sınav Tarihi: 29 - 30 Temmuz 2017

 Son Başvuru Tarihi: 15 Mayıs 2017 (Stajı 9 Haziran 2017 ve öncesinde biten adaylar başvurabilir.)

SMMM Yeterlilik Sınavına Başvuru İşlemleri:

Sınav Başvurusunda Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

 1. Sınav dosyası (SMMM Odalarından temin edilebilir.)
 2. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.), adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,
 5. SMMM Dosya Bedeli Dekontu ( "440,00TL" Denizbank İzmir Şubesi IBAN: TR39 0013 4000 0136 1388 1000 01 - Tesmer İzmir Şubesi Hesabı)
 6. SMMM Sınav Bedeli  Dekontu (Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 120,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 840,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 960,00-TL  İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 veya teos sistemi üzerinden yapılabilmektedir. )
  Başvuru bedelleri Bankadan ya da Visa Kart ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir.(İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.

Staj Dosyasına Eklenmek Üzere Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

 • Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
 • Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
 • SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
 • Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye)
 • Askerlik durum belgesi
 • Vergi dairesinden alınmış, vergi kaydının bulunmadığına dair yazı,
 • SGK'dan Bağkur (4b), Emekli Sandığı (4c) kaydının olmadığına dair yazı,
 • E-Stajyer Eğitimi tamamlama belgesi (Teos sistemi üzerinden alınacaktır.)

Daha Önce Sınava Katılan Adayların Tekrar Başvuru İşlemleri:

Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

Sınav Giriş belgeleri, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

Önemli: 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

SMMM Yeterlilik Sınavı: Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten adayın staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir. Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

SMMM Yeterlilik Sınavı Konuları:

 • Finansal Muhasebe,
 • Finansal Tablolar ve Analizi,
 • Maliyet Muhasebesi,
 • Muhasebe Denetimi,
 • Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 • Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
 • Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)