.

Sınav Başvurusu Başlangıç ve Bitiş Tarihi 1 Nisan 2018 - 31 Mayıs 2018 

Sınav Tarihi: 

Staja Giriş Sınavı: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına başlayabilmek için girilen sınavdır. Sınav test usulünde yapılmakta olup 15 dersten 130 soru sorulmaktadır. (Sınav dosyasını 2016 Ocak döneminden önce açtırmış olanlar Yabancı Dil dersinden muaf olup, 14 dersten sınava girmektedir.) Sınavlar Ankara, İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere üç bölgede yapılır. Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur.


Staja Giriş Sınavına Başvuru İşlemleri:
SGS için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. 

1) Sınav ön başvuru formu (https://teos.tesmer.org.tr adresinden alınacaktır.)

2) Nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

4) e-Devlet kapısı üzerinden alınmış, barkotlu mezun belgesi ile birlikte diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar için aşağıdaki belgelerden herhangi biri,

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Diploma aslının TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

- Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Geçici mezuniyet belgesinin TESMER Şubesi / Oda tarafından görülerek “Aslı Görülmüştür” şerhini içerecek şekilde imzalanarak, tarihlenmiş ve mühürlenmiş fotokopisi, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması bu işlem arka sayfa için de yapılacaktır.)

Lisans ve yüksek lisans mezuniyetleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki mezuniyete ilişkin belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5) 3 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

6) Staj başvuru ve dosya bedeli, sınav bedeli dekontu (Bankadan veya kredi kartı ile yatırıldı ise TEOS'dan alınır.) Bu bedel hiçbir koşulda iade veya mahsup edilmez.

Başvuru bedelleri Bankadan ya da Visa Kart ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir.(İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.) Ücreti Teos üzerinden kredi kartı ile yapılacak ödemelerde TESMER’e yatırılacak 1385 TL 3 taksitte ödenebilir.

Başvuru bedelleri 1 Nisan 2018 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında TEOS sistemi üzerinden yapılabilir.

Banka şubelerine yapılan ödemeler 1 iş günü sonra sisteme aktarıldığından ödemelerini banka şubelerine yapacak olan adayların en geç 30 Mayıs 2018 Çarşamba gününe kadar ödemelerini yapmaları gerekir.

STAJ DOSYA VE BAŞVURU BEDELİ : 1.200,00 TL

(T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 239  veya  Halkbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140)

STAJA BAŞLAMA SINAV BEDELİ : 185,00 TL 
(T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 286 veya  Halbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140) 
 
!!! Bankaya para yatırma işlemlerinde adayın TC Kimlik numarası ile işlem yapılması gereklidir.

7) Staj Başvuru Formu ve Taahütname ( Yukarıda belirtilen evrakların teslimi esnasında TESMER Şubesinden alınacak staj dosyasının 1. ve 3. sayfasındaki formlar) eksiksiz doldurulacaktır.

Önemli:

Sınavı kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur.

Staja Giriş Sınavında, ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.