Staja Giriş Sınavı: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajına başlayabilmek için girilen sınavdır. Sınav test usulünde yapılmakta olup 15 dersten 130 soru sorulmaktadır. (Sınav dosyasını 2016 Ocak döneminden önce açtırmış olanlar Yabancı Dil dersinden muaf olup, 14 dersten sınava girmektedir.) Sınavlar Ankara, İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere üç bölgede yapılır. Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur.


Staja Giriş Sınavına Başvuru İşlemleri:
SGS için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.
1- Yapı Kredi Bankası 29699983 hesap (TR 680006701000000029699983 İban) no.lu TESMER İzmir Şubesi hesabına 350,00 TL Staj Başvuru hizmet bedelini yatırıp, dekont ile gelip şubemizden matbu staj dosyası alınacak.
2- Alınan dosya içinde bulunan 1 ve 3 no.lu formlar doldurarak aşağıda belirtilen kişisel evraklar ile ay sonuna kadar şubemize teslim edilecektir.
3- Nüfus cüzdanı Fokotopisi (üzerinde TC Kimlik numarası bulunan)
4- Cumhuriyet Savcılığı yada e-devlet sisteminden Resmi Kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi)
5- Noter onaylı diploma, noter onaylı geçici mezuniyet belgesi veya e-devlet sisteminden alınmış mezun belgesi (e-devlet sisteminden alınmış mezun belgesi getirecek adayların yanında diploma fotokopisinide getirmeleri gerekmektedir.) (Lisans ve yüksek lisans eğitimleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomalarını da noter onaylı getirmeleri zorunludur. Kimlik bilgileri, diplomasının arka sayfasında bulunan adaylar diplomalarının arka yüzünü de notere onaylatmak zorundadırlar. Noter onaylı olmayan diploma ya da geçici mezuniyet belgeleri hiç bir şekilde kabul edilmemektedir. (Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisanüstü seviyesinde diploma almış olmak .)
6-  4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olup, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)
7- Başvuru bedeli dekontlarının asılları (Birer suret yeterli)

Başvuru bedelleri Bankadan ya da Visa Kart ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir.(İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.) Ücreti Teos üzerinden kredi kartı ile yapılacak ödemelerde TESMER’e yatırılacak 1270 TL 3 taksitte ödenebilir.

STAJ DOSYA VE BAŞVURU BEDELİ : 1.100,00 TL                                                                                                                                     (T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 239  veya  Halkbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140)

STAJA BAŞLAMA SINAV BEDELİ : 170,00 TL
(T.İş Bankası Dikmen/Ankara Şubesi 487 286 veya  Halbank Yenişehir Ankara Şubesi 16000 140)

Başvuru bedelleri 1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında TEOS sistemi üzerinden,bankadan ödeme yapacaklar için son başvuru tarihinden 1 gün önce yatırılabilir.
Bankaya para yatırma işlemlerinde adayın TC Kimlik numarası ile işlem yapılması gereklidir.

8- Staja Giriş Sınavı Başvuru Formu: http://teosweb.tesmer.org.tr adresinden doldurularak, yazıcıdan çıktısı alınarak dosya içinde tarafımıza teslim edilecektir.

Önemli:

Sınavı kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur.

Staja Giriş Sınavında, ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.