Kurs ve Seminerlerde Geçen Süreler

Kurs ve seminerlerde geçen ve altı ayı aşmayan sürelerin stajdan sayılmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

TESMER Şubeleri / Odalar tarafından aşağıda belirtilen konularda, TESMER’den onay alınarak düzenlenecek kursların; her 40 saati 1 aylık staj süresinden sayılır. Bu kapsamda;

  • Staja Giriş Sınavına hazırlık,
  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına hazırlık,
  • Bilgisayar,
  • Yabancı dil, kursları staj süresinden sayılacaktır.

Kurs ve seminerlere ilişkin stajdan sayılan süreler toplamı 6 ayı geçemez.

Eğitim süresi 40 saatten az olan kurslar ile 40 saat ve katlarını aşan küsuratlı kurs süreleri değerlendirmeye alınmaz.

(Örneğin; 127 saatlik bir kursta, 120 saat değerlendirmeye alınır ve bu kurs 3 aylık staj süresinden sayılır. Kursun, 7 saatlik süresi değerlendirme dışı bırakılır.)

Yüksek Lisans Eğitimi

Adayın  Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarında yüksek lisans diplomasını stajı sırasında sunması durumunda, stajının 1 (bir) yıllık bölümünün tamamlandığı kabul edilir. (Bu uygulamadan yararlananların kurs ve seminerlerde geçen eğitim süreleri staj süresinden sayılmaz.)

Doktora Eğitimi

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler alanlarında doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

Kanunun belirlediği alanların dışında lisans eğitimi yapanlardan, bu yönetmelikteki alanlarda yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip olanların staj süreleri üç yıl olup, yüksek lisans ve doktoradan dolayı, staj süresinden sayılan hallerden yararlanamazlar.