Stajı Devam Eden Adaylarda Yurtdışı Dil Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi İşlemleri

Yurt dışı eğitim ve yurt dışı çalışma öncesinde TESMER’e yazılı olarak başvuru yapılması ve izin alınması gerekir.

Yurtdışı Eğitimi, Yurtdışı Çalışma Nedeni İle Stajın Durdurulması Stajı sırasında eğitim veya işyeri görevlendirmesi nedeniyle, yurtdışına çıkacak adaylar aşağıdaki belgelerle TESMER Şubesi / Odası aracılığı ile TESMER'e başvuruda bulunur. Adayın sunmuş olduğu belgeler incelenir ve uygun bulunanların, TESMER Yönetim Kurulu Kararı ile staj süreleri durdurulur. Bu karar, yazı ile ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir ve adayın TEOS'da yer alan staj kartına işlenir. Yurtdışı eğitim ve çalışma nedeni ile stajın durdurulabileceği süre 1 yıldır. Ancak, eğitim süresinin uzaması durumunda, adayın buna ilişkin belgeleri sunması halinde TESMER Şubesi olan Odalarda TESMER Şubesi Yönetim Kurulu, TESMER Şubesi olmayan Odalarda, Oda Yönetim Kurulu kararı ve TESMER'in onayı ile süre uzatılabilir.

I- Eğitim İçin Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

A) Yurtdışına Çıkmadan Önce Sunulacak Belgeler

- Yurtdışına gitme nedenini belirten dilekçe,

-Yurtdışındaki okulun süresini ve stajyerin kaydını gösteren belgenin aslı ve yeminli tercümesi,

-Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

B) Yurtdışından Döndükten Sonra Sunulacak Belgeler

-Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,

- Sertifika veya diplomanın yeminli tercümesi,

- Eğitim alınan kurumdan alınmış eğitimin başlangıç ve bitiş tarihini gösteren belge,

- Yurt dışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri,

II- Yurtdışında Çalışma (İş Yeri Görevlendirmesi) Nedeniyle Yurtdışına Gidenlerden İstenilen Belgeler

A) Yurtdışına çıkmadan önce sunulacak belgeler:

-Yurtdışında gitme nedenini anlatan dilekçe,

- Türkiye'deki iş yerinden alınacak yurtdışı görevlendirme yazısı (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir.)

- Yurtdışındaki iş yerinden alınan görevlendirme yazısının yeminli tercümesi (Başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilecektir),

-Vize fotokopisi (vize uygulaması olan yerler için),

B) Yurtdışından döndükten sonra sunulacak belgeler

-Yurtdışından dönüşü bildiren dilekçe,

- Yurtdışındaki iş yerinden alınan çalışma süresini gösteren yazının yeminli tercümesi (Gidiş ve dönüş tarihleri belirtilecektir),

- Yurtdışına giriş-çıkışları gösteren pasaport sayfalarının fotokopileri, Aday yurtdışından döndükten sonra sırasıyla; stajına devam etmek için işe başlar, yurtdışı ve staja ilişkin işyeri belgelerini TESMER Şubesine / Odasına sunar, TESMER Şubesi olan Odalarda TESMER Şubesi Yönetim Kurulu, TESMER Şubesi olmayan Odalarda Oda Yönetim Kurulu konuyu değerlendirir, uygun görülenler hakkında staja devam kararı alınır, Aday stajına kaldığı yerden devam eder.